Pilvaplėvės ertmės aukštai

Skersinė gaubtinė žarna, colon transversum, ir jos pasaitas, mesocolon transversum, sudaro pertvarą, dalijančią pilvaplėvės ertmę į du aukštus.

Viršutiniame aukšte yra skrandis, kasa, kepenys, blužnis, dvylikapirštė žarna, o apatiniame- kitos plonosios ir storosios žarnos dalys. Kiekvienas aukštas smulkiau skirstomas į mažesnius topografinius anatominius darinius.

Viršutiniame pilvaplėvės aukšte skiriami trys pagrindiniai maišeliai: kepenų, bursa hepatica, priešskrandžio, bursa pregastrica, taukinės, bursa omentalis (tarp skrandžio ir kasos).

Diagnozavus ūminį pankreatitą arba skrandžio ir dvylikapirštės žarnos užpakalinės sienos opų perforaciją, taip pat kitais atvejais būtina apžiūrėti taukinės maišelį. Tai galim apadaryti pro taukinės angą, foramen epiploicum, pro kepeninį skrandžio raištį, lig. hepatogastricum, pro skersinės gaubtinės žarnos pasaitą ir pro skrandinį gaubtinės žarnos raištį, lig. gastrocolicum.

Tarp kepenų ir tulžies pūslės yra Morisono kišenė.

Apatinio aukšto priekinė ir užpakalinė sienos yra viršutinio aukšto sienų tąsa. Priekinė riba- užpakalinis priekinės pilvo sienos paviršius, užpakalinė riba- pasieninis pilvaplėvės lapelis. Pagrindinę apatinio aukšto dalį gaubia storoji žarna, intestinum crassum: iš dešinės- akloji žarna, cecum, kylančioji gaubtinė, colon ascendens, iš viršaus- skersinė gaubtinė žarna, colon transversum, iš kairės- nusileidžiančioji gaubtinė žarna, colon descendens, ir riestinė žarna, colon sigmoideum.

Vidurinėje apatinio aukšto dalyje iš viršaus į apačią ir iš kairės į dešinę yra plonosios žarnos pasaito šaknis, radix mesenterii. Ji dalija bendrą vidurinę ertmę į du pasaito ančius: kairįjį, sinus mesentericus sisnister, ir dešinįjį, sinus mesentericus dexter.

Apatiniame pilvo aukšte pilvaplėvė, dengdama organus, kai kuriose vietose sudaro pilvaplėvės kišenes. Viena jų- dvylikapirštinė tuščiažarninė kišenė, recessus duodenojejunalis. Ji susidaro žemiau skersinės gaubtinės žarnos pasaito bei viršutinės dvylikapirštės klostės, plica duodenalis superior.

Klubinė aklažarninė kišenė, recessus ileocecalis, susidaro dešinėje klubinėje duobėje, kur klubinė žarna, ileum, stačiu kampu pereina į akląją žarną, cecum (angulus ileocecalis). Šiame kampe galima išskirti dvi kišenes: viršutinę klubinę aklažarninę kišenę, recessus ileocecalis superior, ir apatinę klubinę aklažarninę kišenę, recessus ileocecalis inferior. Užpakalinėje pilvo sienoje už aklosios žarnos gali būti užaklažarninė kišenė, recessus retrocecalis.

Klubinė aklažarninė kišenė svarbi aprašant kirmėlinės ataugos topografines anatomines padėtis.

Pilvaplėvės ertmės kanalai: tarp kylančiosios gaubtinės žarnos ir pilvo sienos yra dešinysis šoninis kanalas, o tarp nusileidžiančiosios gaubtinės žarnos ir pilvo sienos yra kairysis šoninis kanalas. Šoniniais kanalais, į pilvaplėvės ertmę patekęs skystis gali nutekėti iki Duglaso ertmės (pas vyrus excavatio rectovesicalis, pas moteris- excavatio vesicouterina)