A80.2

  • Ūminis paralyžinis poliomielitas, laukinis virusas, vietinis