show_foto

Atliekant autopsją, arba sekcją, nustatomi:

–                     liguisto organizmo pokyčiai,

–                     ligos patogenezė ir ligos ypatybės,

–                     mirties priežastys,

–                     gydymo poveikis, naujų vaistų, spindulinės terapijos, operacijos efektyvumas ir sukeltos komplikacijos, diagnostikos, gydymo klaidos ir trūkumai

–                     atskeidžiama ligų sukeliama patomorfozė, klinikinius ir morfolognius ligos poslinkius dėl gydymo ir profilaktikos priemonių, jatrogeninė patologija,

 

To pasekoje:

Keliama gydytojų klasifikacija.

Numatomi būdai klaidoms bei trūkumams šalinti, naujų profilaktikos priemonių, diagnostikos bei gydymo priemonių galimybės.

Padeda nustatyti aplinkos veiksnių sukeliamas, įskaitant profesines, ligas bei krašto patologiją, patikslinti ligų apskaitą, medicininę statistiką.

Svarbi nustatant genetinius sutrikimus bei šeiminę patologiją.

Skrodimas svarbus ir higieniniu požiuriu, nes išaiškinus pirmuosius mirties nuo ūminių užkrečiamųjų infekcinių ligų atvejus, galima užkirsti kelią joms plisti.

 

Autopsiją atliekama tik tada, kai į patologinės anatomijos kliniką pristatoma tinkamai užpildyta mirusiojo ligos istorija bei nustatyta tvarka užpildytas „Asmens mirties sveikatos priežiūros įstaigoje aktas“ (forma Nr.017-l/a).

Prieš autopsiją gydytojas privalo susipažinti su medicinine dokumentacija ir klinikine situacija bei apie autopsijos pradžią informuoti klinikos, kuriame mirė ligonis, gydytojus,

Esant neįprastiems ir ypatingiems atvejams, sudaromas atskiras tyrimo planas ir koreguojama autopsijos eiga.

 

Pacientui mirus istaigoje, lavono tyrimas daromas jei:

–                     reikalauja mirusiojo šeimos nariai, ar įgalioti asmenys,

–                     mirtis staigi ar netikėta,

–                     neaiški mirties priežastis,

–                     mirštama po chirurginių intervencijų, diagnosikos ir gydymo procedūrų,

–                     mirštama nuo profesinių ligų ar infekcinių ligų arba įitariama, kad mirtis susijusi sušiom ligom,

–                     mirus vaikui iki 18 metų.

–                     neščioji ar gimdyvė,

–                     mirus asmeniui, neišbuvusiam stacionare 24 val.,

–                     kitų įstatymų numatytais atvejais.