Vietinė anestezija

 • Nedidelės kūno srities anestezija vietiniu anestetiku
 • Rūšys:
 • Vietinė, paviršinė (gleivinių) anestezija
 • Vietinė infiltracinė anestezija

Regioninė anestezija

 • Atskiros kūno dalies skausmo malšinimas vietiniais anestetikais
 • Rūšys:
 • Laidinė nervų kamienų blokada
 • Rezginių blokada
 • Intraveninė anestezija, naudojant turniketus
 • Spinalinė anestezija
 • Epiduralinė anestezija

Vitetiniai anestetikai

 • Silpnos bazės, sudarytos iš pakeistos amino dalies, kurias jungia esterinė arba amidinė jungtis
 • Skirstomi į dvi grupes:
 • Esteriai: prokainas, chlorprokainas, tetrakainas. Esterinę jungtį suardo cholinesterazė. Pusinės eliminacijos laikas labai trumpas.
  • Amidai: lidokainas, mepivakainas, bupivakainas. Pusinės eliminacijos laikas -2-3val.
   • Tirpiems riebaluose būdingos stipresnės analgezinės savybės ir ilgesnė veikimo trukmė (pvz. bupivakainas)

  Veikimo mechanizmas

  • Ramybėje vidinė ląstelės membranos pusė yra elektroneigiama išorinės atžvilgiu
  • Tai lemia Na ir K jonų konc. skirtumai ląstelės viduje ir išorėje (K jonų ląstelės viduje 30k. didesnė, nei išorėje, o Na jonų išorėje 10 kartų didesnė nei viduje). Šį jonų konc. gradientą palaiko K-Na jonų adenocintrifosfato (ATF) siurblio mechanizmas nervinės ląstelės viduje.
  • Sudirginus membraną, keičiasi jos erdvinė struktūra – atsiveria joniniai kanalai, per kuriuos Na jonai įeina į ląstelės vidų à didėja jų konc. ląst. viduje, transmembraninis potencialas išauga à joniniai kanalai užsidaro. Tai vadinam membranos depoliarizacija, o transmembraninio potencialo kitimas – veikimo potencialu.
  • Toliau koncentracijos ir elektrocheminio gradiento dėka, K jonai išeina iš ląstelės ir transmembraninis potencialas grįžta į pradinę būklę – ląstelė repoliarizuojasi.
  • Yra dvi teorijos, aškinančios vietinių anestetikų poveikį:
  • Jungimosi su receptoriais teorija – vietiniai anestetikai jungiasi su specialiais receptoriais, esančiais ant ląstelės membranos, ir tai sutrikdo joninių kanalų atsidarymą;
  • Membranos išsiplėtimo teorija – nejonzuotas vietinis anestetikas tirpsta membranoje, keisdamas jos baltymų erdvinę struktūrą. Dėl to „susiaurėja“ joniniai kanalai, sutrinka Na jonų transportas.
  • Vietiniai anestetikai tiesiogiai veikia specifinius Na jonų kanalų receptorius, slopindami Na jonų srautą į aksono vidų à sutrikdo membranos depoliarizaciją à sutrikdo nervinį impulsą (skausmo plitimą). Atsistatymas priklauso nuo anestetiko metabolizmo greičio.

  Panaudojimo indikacijos

  • Remiantis klinikinėmis savybėmis vietiniai anestetikai skirstomi:
  • Mažo anestetinio stirpumo ir trumpos veiki trukmės (prokainas, chlorprokainas)
  • Vidutinio anestetinio stiprumo ir trukmės (lidokainas, mepivakainas, prilokainas)
  • Didelio anestetinio stiprumo ir ilgos veikimo trukmės (bupivakainas, tetrakainas)
   • Vietinio anestetiko pasirinkimą lemia:
  • operacijos trukmė
  • regioninės anestezijos būdas
  • sisteminės intoksikacijos tikimybė
  • metabolizmo įpatumai

   

  • Esteriai
  • Prokainas – infiltracinei anestezijai, trumpalaikei spinalinei
  • Chlorprokainas – vietiniai infiltracinei, nervų blokadoms, epiduralinei
  • Tetrakainas – gleivinių anestezijai
   • Amidai
  • Lidokainas – visoms anestezijoms rūšims
  • Bupivakainas – visoms regioninėms anestezijos rūšims. Dėl didelio toksiškumo intraveniniai nerekomenduojama.