Smegenėlės sudarytos iš kirmino (vermis cerebelli) ir pusrutulių (hemispheria cerebelli). Kirminas > nei pusrutuliai tvarko kūno pusiausvyrą, o pusrutuliai  > reguliuoja raumenų tonusą, sinergiją, koordinuoja judesius.

Kirminas gauna impulsus iš raumenų, sąnarių proprioreceptorių, iš pusratinių kanalų (per prieangio branduolius) ir iš grakščiojo ir pleištinio branduolių. Jis gauna informaciją apie bendrą kūno padėtį erdvėje, ir jei ji nepageidautina siunčia impulsus ją ištaisyti.

Pusrutuliai gauna impulsus iš smegenų žievės ir apatinio alyvinio branduolio.

Pažeidus smegenėles atsiranda šie simptomai (pasireiškia židinio pusėje):

Ataksinė eisena – eina išsižergęs, ištiesęs rankas į priekį (jei griūtų, kad galėtų atsiremti). Kai pažeisti smegenėlių pusrutuliai ligonis griūva į pažeidimo pusę, kai kirminas – į abi puses ir atgal. Užsimerkus ataksija nesuintensyvėja.

Nosies-piršto mėginys – prašoma vienos, o po to kitos rankos smiliumi pataikyti į savo nosies galą. Ima drebėti tos rankos pirštas, kurios pusės pažeistos smegenėlės. Juo arčiau nosies – tuo daugiau dreba. Užsimerkus nesuintensyvėja.

Kelio-kulno mėginys – reikia vienos, o po to kitos kojos kulnu, užkėlus ant kitos kojos kelio, braukti priekiniu blauzdos paviršiumi žemyn. Pažeidimo pusėje, pakelta koja svyruoja, braukiant nukrypsta į vieną ar kitą pusę. Užsimerkus nesuintensyvėja.

Rombergo simptomas – ligonis stovi suglaudęs kojas, užsimerkęs ir ištiestom rankom. kai pažeistos smegenėlės Rombergas teigiamas, nes gilieji jutimai pakenkti. Ligonis svyruoja atgal ir pirmyn.

Nistagmas – jei pažeistos smegenėlės būna didelis, horizontalus nistagmas.

Asinergija – prašoma stovintį suglaustomis kojomis ir nuleistomis rankomis atsilošti, jei pažeistos smegenėlės, kojos nelinksta ir jis griūva; gulinčio prašoma atsisėsti sukryžiuotomis ant krūtinės rankomis – kojos kyla ir jis negali atsisėsti.

Dismetrija – būna tada, kai dėl pažeistų smegenėlių pusrutulių koordinaciniai impulsai į raumenis vėluoja ar visai neateina. (pažeidimo pusėje) Pasireiškia tuo, kad imdamas ploną daiktą tiriamasis tai daro labai išskėstais pirštais; statydamas ant stalo stiklinę tai daro su trenksmu; rankos ištiestos delnais aukštyn sukamos delnais žemyn ir pažeidimo pusėje pasukama daugiau; bandant sujungti du taškus linija, linija nubrėžiama už taško.

Adiodochokinezė – užsimerkus, ištiesus rankas į priekį, prašoma jas greitai sukinėti, delnus į viršų ir į apačią. Pažeidimo pusėje judesiai atliekami vangiau.

Stewart-Holmes simptomas – laikant kumštį prispaustą prie krūtinės jis atitraukiamas ir paleidus, ligonis kumščiu trinkteli į krūtinę.

Kalba būna skanduota.

Nepataikymo simptomas – atsimerkus ir užsimerkus tris kart iš eilės, pirštu pataikyti į priešais laikomo plaktuko rankenėlę. Ligonis nepataiko.