Rankos raumenų grupės, jų funkcija ir inervacija

Viršutinės galūnės raumenys,musculi membri superioris skirstomi į pečių lanko ir rankos raumenis. Pečių lanko raumenys prasideda nuo peties lanko kaulų ir prisitvirtina prie žastikaulio. Rankos raumenys dar skirstomi į žasto, dilbio ir plaštakos raumenis.

Pečių lanko raumenys:

Deltinis raumuo – m.deltoideus

Funkcija: raumuo atitraukia žastikaulį. Priekinės jo skaidulos žastikaulį lenkia,o užpakalinės-tiesia.

Inervuoja: petinio rezginio plexus brachialis pažastinis nervasn.axillaris

Antdyglinis raumuo – m.supraspinatus

Funkcija: atitraukia žasta.

Inervuoja: petinio rezginio – plexus brachialis, viršmentinis nervas – n.suprascapularis

Podyglinis raumuo – m.infraspinatus

Funkcija: suka žasta į išorę.

Inervuoja: petinio rezginio – plexus brachialis, viršmentinis nervas – n.suprascapularis

Mazasis apvalusis raumuo – m. teres minor

Funkcija: pritraukia žastą ir suka į išorę.

Inervuoja: petinio rezginio – plexus brachialis, pažastinis nervas – n. axillaris

Didysis apvalusis raumuo – m. teres major

Funkcija: suka žasta į vidų ir iš užpakalio artina jį prie vidurinės plokštumos.

Inervuoja: petinio rezginio – plexus brachialis, pomentinis nerves – n.subscapularis

Pomentinis raumuo – m.subscapularis

Funkcija: suka žasta į vidų.

Inervuoja: petinio rezginio – plexus brachialis, pomentinis nervas – n.subscapularis

Rankos raumenys :

Žasto raumenys :

Skirstomi į priekinę ir užpakalinę grupes.

Priekinės grupės raumenys yra : dvigalvis žasto, snapinis žasto ir žastinis raumuo, o užpakalinėje grupėje yra trigalvis žasto raumuo.

Dvigalvis žasto raumuo – m.biceps brachii

Funkcija : ilgoji galva atitraukia žasta, o visas raumuo sulenkia dilbį ir suka plažtaka į išorę.

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, raumeninis odos nervas – n.musculocutaneus

Snapinis žasto raumuo – m.coracobrachialis

Funkcija : lenkia žastą.

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, raumeninis odos nervas – n.musculocutaneus

Žastinis raumuo – m.brachialis

Funkcija : lenkia dilbį.

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, raumeninis odos nervas – n.musculocutaneus

Trigalvis žasto raumuo – m. triceps brachii

Funkcija : tiesia dilbį, o ilgoji galva tiesia dar ir žastą.

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Dilbio raumenys :

Dilbio raumenys skirstomi į priekinę ir užpakalines grupes, o šios dar į paviršinį ir gilųjį sluoksnius.

Priekinei paviršinei grupei priklauso : Alkūninis lenkiamasis riešo raumuo

Ilgasis delno raumuo

Stipininis lenkiamasis riešo raumuo

Paviršinis lenkiamasis pirštų raumuo

Apvalusis nugręžiamasis raumuo

Priekinei giliajai grupei priklauso : Gilusis lenkiamasis pirštų raumuo

Ilgasis lenkiamasis rankos nykščio raumuo

Kvadratinis nugręžiamasis raumuo

Užpakalinei paviršinei grupei priklauso : Žastinis stipinkaulio raumuo

Ilgasis tiesiamasis stipininis riešo raumuo

Trumpasis tiesiamasis stipininis riešo raumuo

Tiesiamasis pirštų raumuo

Tiesiamasis mažylio raumuo

Alkūninis tiesiamasis riešo raumuo

Užpakalinei giliajai grupei priklauso : Atgręžiamasis raumuo

Ilgasis atitraukiamasis rankos nykščio raumuo

Trumpasis tiesiamasis rankos nykščio raumuo

Ilgasis tiesiamasis rankos nykščio raumuo

Tiesiamasis smiliaus raumuo

Alkūninis lenkiamasis riešo raumuo – m.flexor carpi ulnaris

Funkcija : lenkia plaštaką ir kartu ją pritraukia su alkūniniu tiesiamuoju riešo raumeniu.

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, alkūninis nervas – n.ulnaris

Ilgasis delno raumuo – m.palmaris longus

Funkcija : įtempia aponeurozę, lenkia plaštaką

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, vidurinis nervas – n.medianus

Stipininis lenkiamasis riešo raumuo – m.flexor carpi radialis

Funkcija : lenkia plaštaką ir kartu su kitais raumenimis ja atitraukia

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, vidurinis nervas – n.medianus

Paviršinis lenkiamasis pirštų raumuo – m.flexor digitorum superficialis

Funkcija : lenkia II-V pirštakaulius ir plaštaką

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, vidurinis nervas – n.medianus

Apvalusis nugręžiamasis raumuo – m.pronator teres

Funkcija : suka dilbį ir plaštaką į vidų, lenkia dilbį

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, vidurinis nervas – n.medianus

Gilusis lenkiamsis rankos pirštų raumuo – m.flexor digitorum profundus

Funkcija : lenkia pirštakaulius ir plaštaką

Inervacija : medialinę pusę inervuoja – petinio rezginio – plexus brachialis, alkūninis nervas – n.ulnaris, o lateralinę – petinio rezginio – plexus brachialis, vidurinis nervas – n.medianus

Ilgasis lenkiamasis rankos nykščio raumuo – m.flexor policis longus

Funkcija : lenkia nykščio pirštakaulius ir plaštaką.

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, vidurinis nervas – n.medianus

Kvadratinis nugręžiamasis raumuo – m.pronator quadratus

Funkcija : suka dilbį ir plaštaką į vidų

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, vidurinis nervas – n.medianus

Žastinis stipinkaulio raumuo – m.brachioradialis

Funkcija : lenkia dilbį ir atgręžia jį kartu su plaštaka

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Ilgasis tiesiamasis stipininis riešo raumuo – m.extensor carpi radialis longus

Funkcija : tiesia plaštaką, lenkia dilbį ir kartu su kitais raumenimis atitraukia plaštaką

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Trumpasis tiesiamas stipininis riešo raumuo – m.extensor carpi radialis brevis

Funkcija : tiesia plaštaka ir kartu su kitais raumenimis ją atitraukia

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Tiesiamasis pirštų raumuo – m.extensor digitorum

Funkcija : tiesia II ir V pirštus ir plaštaką

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Tiesiamasis mažylio raumuo – m.extensor digiti minimi

Funkcija : tiesia mažylį

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Alkūninis tiesiamasis riešo raumuo – m.extensor carpi ulnaris

Funkcija : tiesia ir kartu su kitais raumenimis pritraukia plaštaką

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Atgręžiamasis raumuo – m.supinator

Funkcija : suka dilbį ir plaštaką į šoną

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Ilgasis atitraukiamasis rankos nykščio raumuo – m.abductor pollicis longus

Funkcija : tiesia ir atitraukia nykštį

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Trumpasis tiesiamasis rankos nykščio raumuo – m.extensor pollicis brevis

Funkcija : tiesia pamatinį nykščio pirštakaulį

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Ilgasis tiesiamsis rankos nykščio raumuo – m.extensor pollicis longus

Funkcija : tiesia ir atitraukia nykštį

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Tiesiamasis smiliaus raumuo – m.extensor indicis

Funkcija : tiesia smilių

Inervacija : petinio rezginio – plexus brachialis, stipininis nervas – n.radialis

Plaštakos raumenys :

Plaštakos raumenys yra delninėje pusėje.

Skiriami nykščio pakylos thenar : Trumpasis atitraukiamsis rankos nykščio raumuo

Trumpasis lenkiamasis rankos nykščio raumuo

Priešpriešinis rankos nykščio raumuo

Pritraukiamsis rankos nykščio raumuo

Mažylio pakylos hypothenar :

Atitraukiamasis mažylio raumuo

Trumpasis lenkiamsis mažylio raumuo

Priešprieįinis mažylio raumuo

Vidurinės grupės raumenys : Sliekiniai raumenys

Delniniai tarpkauliniai raumenys

Nugariniai tarpkauliniai raumenys

Trumpasis atitraukiamsis rankos nykščio raumuo – m. abductor pollicis brevis

Funkcija : atitraukia rankos nykštį

Inervacija : petinis rezginys – plexus brachialis, vidurinis nervas – n. medianus

Trumpasis lenkiamsis rankos nykščio raumuo – m.flexor pollicis brevis

Funkcija : lenkia pamatinį rankos nykščio pirštakaulį

Inervacija : giliąja galvą inervuoja petinio rezginio – plexus brachialis, alkūninis nervas – n.ulnaris, o paviršinę galvą petinis rezginys – plexus brachialis, vidurinis nervas – n. medianus

Priešpriešinis rankos nykščio raumuo – m.opponens pollicis

Funkcija : priešpriešina rankos nykštį delnui

Inervacija : petinis rezginys – plexus brachialis, vidurinis nervas – n. medianus

Pritraukiamsis rankos nykščio raumuo – m.adductor pollicis

Funkcija : pritraukia nykštį

Inervacija : petinis rezginys – plexus brachialis, alkūninis nervas – n. ulnaris

Atitraukiamsis mažylio raumuo –m.abductor digiti minimi

Funkcija : atitraukia mažylį

Inervacija : petinis rezginys – plexus brachialis, alkūninis nervas – n. ulnaris

Trumpasis lenkiamsis mažylio raumuo – m.flexor digiti minimi brevis

Funkcija : lenkia pamatinį mažylio pirštakaulį

Inervacija : petinis rezginys – plexus brachialis, alkūninis nervas – n. ulnaris

Priešpriešinis mažylio raumuo – m.opponens digiti minimi

Funkcija : priešpriešina mažylį nykščiui

Inervacija : petinis rezginys – plexus brachialis, alkūninis nervas – n. ulnaris

Sliekiniai raumenys – mm.lumbricales(keturi)

Funkcija : tiesia vidurinius ir nugarinius pirštakaulius, lenkia II-V pirštų pamatinius pirštakaulius

Inervacija : I-II pirštų sliekinius raumenis inervuoja petinis rezginys – plexus brachialis, vidurinis nervas – n.medianus, III-IV petinis rezginys – plexus brachialis, alkūninis nervas – n. ulnaris

Delninia tarpkauliniai raumenys – mm.interossei palmares

Funkcija : suglaudžia pirštus

Inervacija : petinis rezginys – plexus brachialis, alkūninis nervas – n. ulnaris

Nugariniai tarpkauliniai raumenys –mm.interossei dorsales

Funkcija : praskiečia pirštus

Inervacija : petinis rezginys – plexus brachialis, alkūninis nervas – n. ulnaris