Atsiranda pažeidus CNS dalis. Jų yra kelios grupės : refleksai atsiradę pažeidus piramidinius laidus, oralinio automatizmo, griebimo, bei toniniairefleksai.

Piramidinių laidų, jiems priklauso rankos ar kojos lenkimo bei tiesimo ir gynimosi refleksai. Tiesimo patologiniai refleksai yra tik piramidinių laidų pažeidimo simptomas. Jie normoje būna vaikams iki 1-2 metų, kol nepasibaigusi piramidinių laidų mielinizacija. Rankos ar kojos lenkimo gali pasireikšti sustiprėjus giliems refleksams. Jie nėra patologiniai, taip vadinami nes ryškesni piramidinių laidų pažeidimo atveju.

Rankos lenkimo patologiniai refleksai: Rosolimo – kairia  ranka laikant plaštaką pasuktą delnu žemyn, dešinės rankos pirštų galais suduoda tiriamajam per pirštus – pirštai linksta žemyn. Bechterevo-Mendelio – ant kairės plaštakos padėti tiriamojo plaštaką ir plaktuku per jos nugarinės pusės lateralinį kraštą – pirštai  linksta žemyn.

Kojos lenkimo: Rosolimo – pirštų galais per kojos pirštų galus iš apačios – pirštai linksta žemyn. Bechterevo-Mendelio – plaktuku iš viršaus per lateralinį pėdos kraštą – pirštai linksta žemyn.

Kojos tiesimo refleksai (rankos nėra): Babinskio – braukti lateraliniu pado kraštu nuo kulno pirštų link – I-as  pirštas išsitiesia , kiti išsiskečia. Openheimo – pirštais braukiant priekiniu blauzdos paviršiumi iš viršaus žemyn, tas pats.

Gynimosi – pažeistos  nugaros smegenys ar smegenų kamienas. Refleksai nustatomi žemiau pažeidimo vietos badant, gnaibant, liečiant šaltu daiktu. Tiriama nuo apačios į viršų (pėda, blauzda, šlaunis). Koja išsitiesia ar susilenkia per kelio ir klubo sąnarius, pėda išsitiesia.

Oralinio automatizmo– dėl pseudobulbarinio paralyžiaus. Nasolabialinis – plaktuku per nosies šaknį, lūpos susitraukia ir atsikiša į priekį. Straubliuko – per  viršutinę ir apatinę lūpą, atsakas tas pats. Čiulpimo – mentele braukiant per lūpas atsiranda čiulpimo judesiai

Griebimo– kai pažeista kaktinė skiltis. Jeniševskio – plaktuko kotu  suduodam per delną, ligonis sugriebia kotą. Mažiems vaikams tai norma. Magneto – artinant prie delno plaktuko kotą ligonis griebia , tolstant siekia.

Kaklo toniniai ir labirintiniai,  kaklo toniniai atsiranda pakitus galvos padėčiai liemens atžvilgiu (palenkus, atlošus, pasukus į šoną), labirintiniai, kai dėl piramidinių laidų pažeidimo padidėja raumenų tonusas ir keičiant padėtį keičiasi tonuso intensyvumas (pvz.: vaikštant raumenų tonusas padidėja, o atsigulus sumažėja).

Kaklo toniniai refleksai: Kleino-Magnuso fenomenas – pasyviai pasukus galvą į priešingą hemiplegijai pusę, pasuktos galvos pusėje padidėja tiesiamųjų tonusas (ranka išsitiesia), o hemipleginėje pusėje padidėja lenkiamųjų tonusas (ranka susilenkia). Lėlės fenomenas – lenkiant galvą prie krūtinės akys nukrypsta aukštyn, lenkiant atgal nukrypsta žemyn. Šilderio fenomenas – užsimerkus, ištiesus rankas į priekį ir staiga pasukus galvą į smegenėlių pažeidimo pusę, į tą pačią pusę nukrypsta ir rankos, pažeistos pusės ranka dar ir pakyla. Nugręžiamųjų raumenų fenomenas – užsimerkus, ištiesus rankas į priekį delnais aukštyn, smegenėlių pažeidimo pusėje ar hemiparezės pusėje ranka iš lėto sukasi delnu žemyn.

Savotiški toninių refleksų rūšis – padėties refleksai (Pažeidus dryžuotojo kūno sistemą): pėdos fenomenas – gulint ant  nugaros, pėda pasyviai lenkiama į viršų ir pėda toje padėtyje užsifiksuoja. Blauzdos fenomenas – ant pilvo gulint , koją sulenkus per kelį ir blauzdą prispaudus prie šlaunies, toje vietoje blauzda užsifiksuoja.